En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Plejecenter Bakkegården

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af beboere, pårørende eller brugere og frivillig ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Læs om vedtægter for Centerråd til Odsherred Kommunes plejecentre i den gule selvbetjeningsboks øverst på siden.

Rådet vælges ved valg en gang årligt og består af følgende medlemmer:

Tilknytning Navn Telefon Mail
Formand Ellen Andreasen 51 43 98 84 elas@kalundborg.dk
Ældrerådet Karin Wiene Jacobsen 40 45 36 07 karinwienej@gmail.com
Ingers Fond Ulla Skov 46 35 13 33 /
26 98 33 19
jensskov@live.dk
Personale Bakkegården Tine Emma Schulz 23296946 tiesc@odsherred.dk
Plejecenterleder Tania Nansen Fledelius 59 66 53 20 tanfe@odsherred.dk